Κρυοσυντήρηση ωαρίων

 

Διαφύλαξη γονιμότητας με κατάψυξη ωαρίων

Η γυναίκα είναι περισσότερο γόνιμη κατά την ηλικία 20-30 ετών, ενώ η γονιμότητά της μειώνεται σταθερά με την πάροδο της ηλικίας, ιδιαίτερα  μετά τα 35. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του αριθμού και την ποιότητα των διαθέσιμων ωαρίων στις ωοθήκες και τη αύξηση των χρωμοσωματικών ανωμαλιών. Ωστόσο, μεγάλο ποσοστό των γυναικών δεν καταφέρνουν να τεκνοποιήσουν σε νεαρή ηλικία, με συνέπεια συχνά να αντιπετωπίζουν μετέπειτα προβλήματα γονιμότητας όταν φτάσει η στιγμή να δημιουργήσουν οικογένεια.

Η κατάψυξη ωαρίων μπορεί να είναι ευεργετική για γυναίκες που επιθυμούν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους για το μέλλον και πιο συγκεκριμένα για γυναίκες οι οποίες επιθυμούν ή είναι επιβεβλημένο να καθυστερήσουν να τεκνοποιήσουν για προσωπικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς ή άλλους λόγους.

Η κατάψυξη ωαρίων παρέμενε μέχρι πρόσφατα μια πρόκληση για τον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς η χαμηλή επιβίωση και γονιμοποίηση των ωαρίων μετά την απόψυξη, συνοδευόμενη από πολύ χαμηλά ποσοστά κυήσεων, καθιστούσαν σχεδόν απαγορευτική την καθιέρωση της τεχνικής.

Πρόσφατα, με την εξέλιξη μιας νέας μεθόδου κατάψυξης, της υαλοποίησης (vitrification), η κατάψυξη των ωαρίων συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά επιβίωσης, γονιμοποίησης, εμβρυικής ποιότητας και, ως αποτέλεσμα, υψηλότερα ποσοστά κύησης.

Κατά τη μέθοδο της υαλοποίησης, τα ωάρια ή έμβρυα εκτίθενται σε ειδικά κρυοπροστατευτικά διαλύματα και κατόπιν τοποθετούνται κατευθείαν σε υγρό άζωτο για αποθήκευση. Με τον τρόπο αυτό, το εσωτερικό των κυττάρων αποκτά δομή υάλου (υαλοποίηση) και αποφεύγεται η δημιουργία κρυστάλλων, η οποία θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την βιωσιμότητά τους.

Βέβαια, η πρόσφατη καθιέρωση της υαλοποίησης δεν επιτρέπει ακόμη την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων σχετικά με την επιτυχία και την ασφάλεια της τεχνικής, αλλά οι μέχρι τώρα μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά τα ποσοστά εγκυμοσύνης και την υγεία των παιδιών που γεννήθηκαν από κατεψυγμένα ωάρια.

 

Πότε εφαρμόζεται

Η κατάψυξη ωαρίων ενδείκνυται ως μέθοδος διαφύλαξης της γονιμότητας για γυναίκες που επιθυμούν να αναβάλουν την προσπάθεια τεκνοποίησης για το μέλλον, καθώς και σε περιπτώσεις πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας, υποβολή σε χημειοθεραπεία, ή σε περιπτώσεις απουσίας σπερματοζωαρίων από το σπερματικό δείγμα ή τη βιοψία όρχεως του συντρόφου την ημέρα της ωοληψίας.

Tα ωάρια που καταψύχονται διατηρούν τη χρονολογική ηλικία της γυναίκας την ημέρα της κατάψυξης. Επομένως, είναι σημαντικό η κατάψυξη να γίνεται σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία. Ιδανική ηλικία θεωρείται η ηλικία από 28 έως 35 ετών, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν να καταφύγουν στη λύση της κατάψυξης ωαρίων.

 

Διαδικασία

Η κατάψυξη ωαρίων πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης με λήψη φαρμακευτικής αγωγής για διέγερση των ωοθηκών. Τα ώριμα ωάρια που λαμβάνονται κατά την ωοληψία καταψύχονται με τη μέθοδο της υαλοποίησης και διατηρούνται σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασία -196οC. Η ελληνική νομεθεσία ορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια κρυοσυντήρησης των ωαρίων τα 10 έτη.

Τη χρονική στιγμή που επιθυμεί η γυναίκα, τα ωάρια αποψύχονται και γονιμοποιούνται με μικρογονιμοποίηση, είτε με το σπέρμα του συζύγου/συντρόφου ή με σπέρμα δότη, και ακολουθεί καλλιέργεια των εμβρύων στο εργαστήριο για 2-5 ημέρες. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη μεταφορά των  εμβρύων στη μήτρα.

 

Η εμπειρία της Ευγονίας

Στην Ευγονία, ακολουθώντας τις παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις, εφαρμόζουμε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάψυξης ωαρίων, τόσο για κοινωνικούς όσο και ιατρικούς λόγους, συμβουλεύοντας υπεύθυνα τις ασθενείς για τα οφέλη αλλά και τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στο επιστημονικό προσωπικό της Ευγονίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάψυξη των ωαρίων σας.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.