Εξωσωματική IVF

Δωρεά γεννητικού υλικού

Είναι γεγονός ότι κάποια ζευγάρια αδυνατούν να αποκτήσουν παιδί προερχόμενο από το δικό τους γενετικό υλικό. Για αυτές τις περιπτώσεις η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δίνει την δυνατότητα να πραγμαγματοποιήσουν το όνειρο για απόκτηση παιδιού με την χρήση “δανεικού” γενετικού υλικού. Υπάρχουν, λοιπόν, άνθρωποι που γίνονται δότες ωαρίων,σπέρματος και εμβρύων, συμβάλλοντας έτσι στην επίλυση του προβλήματος των υπογόνιμων ζευγαριών.

Δείτε περισσότερα:

  • Δωρεά ωαρίων
  • Δωρεά εμβρύων
  • Προϋποθέσεις δωρεάς ωαρίων και εμβρύων
  • Δωρεά σπέρματος

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
eaiya.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.