Εξωσωματική IVF

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Εκτός απο την κλασική γονιμοποίηση, όπου τα ωάρια αφήνονται κάτω από εργαστηριακές συνθήκες μαζί με τα σπερματοζωάρια για να γονιμοποιηθούν, υπάρχει και άλλη μια μέθοδος που εφαρμόζεται ευρέως στα εργαστήρια, ειδικά σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας. Η τεχνική αυτή ονομάζεται μικρογονιμοποίηση  ή ICSI και αποτελεί μέθοδο γονιμοποίησης στην οποία τοποθετήται ένα σπερματοζωάριο μέσα στο ωάριο μέσω μικροχειρισμού.

Δείτε περισσότερα:

  • Τι είναι και πότε ενδείκνυται;
  • Πως γίνεται και τι γίνεται μετά;
  • Ασφάλεια της ICSI

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
eaiya.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.