Εξωσωματική IVF

Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Η κατάψυξη ωαρίων παρέμενε μέχρι πρόσφατα μια πρόκληση για τον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς η χαμηλή επιβίωση και γονιμοποίηση των ωαρίων μετά την απόψυξη, συνοδευόμενη από πολύ χαμηλά ποσοστά κυήσεων, καθιστούσαν σχεδόν απαγορευτική την καθιέρωση της τεχνικής.

Πρόσφατα, με την εξέλιξη μιας νέας μεθόδου κατάψυξης, της υαλοποίησης (vitrification), η κατάψυξη των ωαρίων συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά επιβίωσης, γονιμοποίησης, εμβρυικής ποιότητας και, ως αποτέλεσμα, υψηλότερα ποσοστά κύησης.

Δείτε περισσότερα στις Εξελίξεις στην εξωσωματική – Κατάψυξη ωαρίων - Υαλοποίηση

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
eaiya.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.