Εξωσωματική IVF

Σπερμοληψία

Την ημέρα της ωοληψίας ο σύντροφος δίνει αντίστοιχα δείγμα σπέρματος, καθότι είναι προτιμότερο το νωπό, φρέσκο δείγμα. Αυτό θα υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και θα χρησιμοποιηθεί για τη γονιμοποίηση των ωαρίων της γυναίκας.Η διαδικασία γίνεται συνήθως σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που υπάρχει στη μονάδα. Επιπλέον, υπάρχει η περίπτωση ο άντρας να φέρει το δείγμα σπέρματος απο το σπίτι, αρκεί να μεταφερθεί στη μονάδα μέσα σε 45 λεπτά με 1 ώρα απο την λήψη του και σε θερμοκρασία σώματος.

Δείτε περισσότερα:

  • Λήψη και επεξεργασία σπέρματος
  • Χειρουργική λήψη σπέρματος
  • Τι είναι αζωοσπερμία

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
eaiya.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.