Το εμβρυολογικό μας εργαστήριο

Το Εμβρυολογικό Εργαστήριο της Ευγονίας

Το εμβρυολογικό εργαστήριο είναι ο χώρος όπου επιτελείται η ωοληψία και η γονιμοποίηση των ωαρίων, και στον οποίο παραμένουν τα έμβρυα υπό συνθήκες καλλιέργειας έως την ημέρα της εμβρυομεταφοράς.

Το πρόσφατα ανακαινισμένο εμβρυολογικό εργαστήριο της Ευγονίας είναι χώρος υψηλής εξειδίκευσης και αποστείρωσης, με εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας, που υπό την επίβλεψη των έμπειρων και άριστα εκπαιδευμένων εμβρυολόγων συμβάλλει καθοριστικά στα υψηλά ποσοστά κυήσεως της Μονάδας μας.

Η επιτυχία του εργαστηρίου μας στηρίζεται στους παρακάτω πυλώνες που απαρτίζουν το «ιδανικό» εμβρυολογικό εργαστήριο:

 • Ανθρώπινο δυναμικό, με εμβρυολόγους άρτια εκπαιδευμένους, με πολυετή πείρα σε όλες τις τεχνικές της κλινικής εμβρυολογίας, και ενήμερους για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

  Γνωρίστε τους εμβρυολόγους μας:

  Εμβρυολόγοι



 • Χώρος Εργαστηρίου και Εξοπλισμός. O συνολικός σχεδιασμός του Εμβρυολογικού εργαστηρίου έχει γίνει με τη φιλοσοφία “clean room” όσον αφορά όχι μόνο τα υλικά και τις επιφάνειες αλλά και την τοποθέτησης διαφόρων εξοπλισμών. Για το σκοπό αυτό έχουν γίνει επενδύσεις από ειδικό αντιμικροβιακό υλικό με μηδενικά VOCs (πτητικές οργανικές ουσίες) στους τοίχους και στο δάπεδο. Τα ερμάρια επίσης είναι κατασκευασμένα από αντιμικροβιακό υλικό με μηδενικά VOCs. Τέλος η απόλυτη καθαρότητα του αέρα του εργαστηρίου, απαλλαγμένου από μικροοργανισμούς και μικροσωματίδια, επιτυγχάνεται με κεντρική τοποθέτηση ειδικών φίλτρων HEPA και συστήματος εξαερισμού.

  Ο εμβρυολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου μας είναι υψηλής τεχνολογίας για ακριβείς και αποτελεσματικούς χειρισμούς και για τις βέλτιστες συνθήκες καλλιέργειας των εμβρύων. Στον εξοπλισμό ξεχωρίζουν το καινούργιο και υπερσύγχρονο σύστημα ICSI τύπου Integra3, καθώς και το σύστημα τελευταίας τεχνολογίας (Octax) για τη ζωντανή και διαρκή παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων του Εργαστηρίου (θερμοκρασία επωαστικών κλιβάνων, ψυγείων, χώρων, pH καλλιεργητικών υγρών, επίπεδα αερίων CO2 και N2 εντός των επωαστικών κλιβάνων, επίπεδα υγρού αζώτου των δοχείων φύλαξης γεννητικού υλικού στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης). Όλες οι παράμετροι ελέγχονται από κεντρική μονάδα ελέγχου, που έχει τη δυνατότητα συναγερμού και μετάδοσης σήματος σε περίπτωση απόκλισης από προαποφασισμένες τιμές, ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

  Η εγκατάσταση νέων συστημάτων αποτελεί μια σημαντική επένδυση της Μονάδας για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχομένων υπηρεσιών μας μέσω της βελτιστοποίησης όλων των σημαντικών εργαστηριακών παραμέτρων από τις οποίες εξαρτάται η επιτυχής έκβαση μιας προσπάθειας εξωσωματικής.

 • Διασφάλιση της ασφάλειας των εμβρύων και του γενετικού υλικού με συναίσθηση για την ευαισθησία και μοναδικότητα του κάθε περιστατικού. Το εργαστήριο της Ευγονίας τηρεί λεπτομερή και σαφή πρωτόκολλα για όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες καθώς και αυστηρή διαδικασία διπλού ελέγχου-ταυτοποίησης με από μάρτυρα (witnessing) για όλες τις κλινικές και εργαστηριακές πράξεις. Επίσης ακολουθούνται αυστηρά πρότυπα ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας γαμετών και εμβρύων κάθε ζευγαριού σε κάθε βήμα της εργαστηριακής διαδικασίας, καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας, εξασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια, διαφάνεια και προπαντός την εμπιστοσύνη των ασθενών μας. Τέλος, διατηρείται βάση δεδομένων με λεπτομερείς κλινικές και εμβρυολογικές πληροφορίες.

 • Ερευνητικό έργο που οδηγεί σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. Βασικό πιστεύω ολόκληρης της επιστημονικής ομάδας της Ευγονίας είναι ότι μέσω της έρευνας και της διαρκούς αναζήτησης μπορούμε να προσφέρουμε την πιο έγκυρη και αποτελεσματική υπηρεσία και αυτό αντανακλάται στα αυξημένα ποσοστά επιτυχίας μας. Αυτή η φιλοσοφία έχει αναγνωριστεί και από την διεθνή επιστημονική κοινότητα με την πρόσφατη εκλογή του υπεύθυνου του εργαστηρίου Δρ Ιωάννη Σφοντούρη στην θέση του coordinator του τομέα Εμβρυολογίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE).

 • Διασφάλιση ποιότητας με πιστοποιητικά ISO 9001 και ΕΝ 15224.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν το εμβρυολογικό εργαστήριο της «Ευγονίας» και αντανακλούν τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας κυήσεως της Μονάδας μας.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

 • Email: info@eugonia.com.gr
 • Τηλ.: 210 723 6333
 • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
eaiya.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.