Υστεροσκόπηση – Λαπαροσκόπηση

Αναπαραγωγική χειρουργική

Η λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική έχει καθιερωθεί διεθνώς σαν ελάχιστα επεμβατική θεραπεία (minimally invasive surgery).
Καλύπτει ευρύ φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων που περιλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο των γυναικολογικών παθήσεων. Για τις παθήσεις που συνδέονται με προβλήματα γονιμότητας θεωρούνται θεραπεία εκλογής.

Εφαρμόζουμε τη λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες βοηθώντας τα ζευγάρια να συλλάβουν φυσιολογικά ή βελτιώνοντας τη πιθανότητα σύλληψης στα προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Οι επεμβάσεις αναπαραγωγικής χειρουργικής προτείνονται για τη διόρθωση παθολογικών καταστάσεων όπως οι:

Δείτε ακόμα:

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
eaiya.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.