Εξωσωματική IVF

Ποσοστά κυήσεων

Τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων της «Ευγονίας»
Δείτε: Ποσοστά επιτυχίας της Ευγονίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Πώς εκφράζονται τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων
Δείτε: Πώς εκφράζονται τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων.

Τα ευρωπαϊκά ποσοστά κυήσεων
Δείτε: Τα ευρωπαϊκά ποσοστά κυήσεων.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.