Η Ατρησία

Η ατρησία (διεργασία καταστροφής των ωογονίων) παύει τον 7ο μήνα της κυήσεως, οπότε όλα τα ωογόνια, υφιστάμενα τη μειωτική διαίρεση, έχουν μετατραπεί σε αρχέγονα ωοθυλάκια. Σε αυτή τη φάση η ατρησία των ωοθυλακίων αντικαθιστά την ατρησία των ωογονίων και κατά τη γέννηση η ωοθήκη διαθέτει περίπου 1-2 εκατομμύρια γεννητικά κύτταρα. Ο αριθμός αυτός μειώνεται με την ηλικία και στην ήβη απομένουν περίπου 300-400.000. Με τον τρόπο αυτό, η ενήλικη γυναίκα έχει απολέσει το 80% των γεννητικών κυττάρων που είχε στην εμβρυϊκή ζωή. Ο αριθμός των ωοθυλακίων στην ωοθήκη μειώνεται, αλλά με διαφορετικό ρυθμό πριν και μετά την ηλικία των 37 ετών, οπότε στην ωοθήκη βρίσκονται περί τα 25.000 ωοθυλάκια. Στο 51ο έτος ηλικίας, που είναι η συνήθης ηλικία εμμηνόπαυσης, απομένουν περίπου 1.000 ωοθυλάκια, τα οποία εξαφανίζονται έως την ηλικία των 71 ετών.

Ο αριθμός των ωοθυλακίων σε σχέση με την ηλικία κατά Faddy και Gosden.

Ο αριθμός των ωοθυλακίων σε σχέση με την ηλικία κατά Faddy και Gosden.