Προϋποθέσεις σύλληψης

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα, προκειμένου να επιτευχθεί φυσιολογική σύλληψη, είναι:

  • Να υπάρχει σεξουαλική επαφή τις γόνιμες ημέρες.
  • Τα σπερματοζωάρια να έχουν ικανό αριθμό, κινητικότητα και ζωτικότητα.
  • Η δίοδος των σπερματοζωαρίων από τον κόλπο μέχρι τις σάλπιγγες (ωαγωγούς) να είναι ευχερής, με φιλικό κυρίως το περιβάλλον της τραχηλικής βλέννας.
  • Να γίνεται φυσιολογική ωρίμανση του ωαρίου.
  • Να γίνεται φυσιολογική ωοθυλακιορρηξία.
  • Τα άκρα των σαλπίγγων να είναι επαρκώς κινητά ώστε να παραλάβουν το ωάριο.
  • Οι σάλπιγγες να είναι ανοικτές (διαβατές), ώστε τα σπερματοζωάρια να μπορούν να φθάσουν έως το ωάριο και το έμβρυο να μπορεί να φθάσει στην κοιλότητα της μήτρας.
  • Το ενδομήτριο να είναι αρκετά καλά προετοιμασμένο ώστε να υποδεχθεί το έμβρυο.
  • Το έμβρυο να έχει την ικανότητα να επιτελέσει τις πρώτες διαιρέσεις, να σχηματίσει βλαστοκύστη η οποία πρέπει να εκκολαφθεί από το περίβλημά της (τη διαφανή ζώνη) για να εμφυτευθεί.