Κατάψυξη σπέρματος

Η κατάψυξη σπέρματος ενδείκνυται:

Ηλεκτρονικό μηχάνημα προοδευτικής κατάψυξης.  Από ένα κάνιστρο με ειδικό μηχανισμό τροφοδοτείται με υγρό άζωτο το μηχάνημα της κατάψυξης  (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Ηλεκτρονικό μηχάνημα προοδευτικής κατάψυξης. Από ένα κάνιστρο με ειδικό μηχανισμό τροφοδοτείται με υγρό άζωτο το μηχάνημα της κατάψυξης (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).
  • Σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία (π.χ. για την αντιμετώπιση κακοήθους νεοπλάσματος).
  • Σε χειρουργικές επεμβάσεις στους όρχεις ή σε περίπτωση εξαίρεσης των όρχεων.
  • Σε περίπτωση απουσίας του συζύγου την ημέρα ωοληψίας για εξωσωματική γονιμοποίηση, ή σπερματέγχυσης (IUI).
  • Σε δυσκολία ή και σε αδυναμία αυνανισμού (ψυχολογικοί ή θρησκευτικοί λόγοι).
  • Σε περίπτωση χειρουργικής λήψης σπέρματος (όταν υπάρχει περίσσεια).
  • Σε λήψη σπέρματος με ηλεκτροδιέγερση.
  • Σε προοδευτική πτώση της ποιότητας του σπέρματος.
  • Σε στειροποίηση με απολίνωση του σπερματικού πόρου.

Είναι καλό να αναφερθεί ότι το σπέρμα μπορεί να παραμείνει σε κρυοσυντήρηση θεωρητικά επ’ αόριστον. Πρόσφατα αναφέρθηκε κύηση με σπέρμα κατεψυγμένο από 20ετίας.