Τα αίτια υπογονιμότητας με μια ματιά

Η υπογονιμότητα του ζευγαριού μπορεί να οφείλεται στη γυναίκα ή στον άνδρα, ή να έχει μικτή αιτιολογία.

Στα συνήθη αίτια υπογονιμότητας περιλαμβάνονται:

Η συχνότητα υπογονιμότητας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος διαμορφώθηκε με βάση επιδημιολογικές μελέτες ορισμένων ερευνητών.

Πίνακας: Συχνότητα εμφάνισης υπογονιμότητας σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα

Αίτιο Υπογονιμότητας Πρωτοβάθμια φροντίδα
n = 726
(Snick)
Δευτεροβάθμια φροντίδα
n = 708
(Hull)
Τριτοβάθμια φροντίδα
n = 2198
(Collins)
Ανδρικός παράγων 20% 26% 24%
Ωοθυλακιορρηξία 24% 21% 18%
Τραχηλικός παράγων 15% 9% -
Σαλπιγγικός-περιτοναϊκός παράγων και ενδομητρίωση 11% 20% 30%
Ανεξήγητη 30% 25% 26%
Άλλο - - 3%