Άλλα φάρμακα στην εξωσωματική

Κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε και διάφορα άλλα φάρμακα.

Αντιβιοτικά
Το αντιβιοτικό χορηγείται προληπτικά στο σύντροφο όταν αρχίσει η διέγερση των ωοθηκών και στη σύντροφο μετά την ωοληψία, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Συνήθως χορηγείται το Vibramycin.

Κορτικοστεροειδή
Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσετε φάρμακα που περιέχουν κορτιζόνη (χάπια Medrol ή Dexamethasone). Πρόσφατα δημοσιευμένη ερευνητική μελέτη μας, η οποία βρήκε μεγάλη απήχηση στο διεθνή επιστημονικό τύπο, απέδειξε ότι η χορήγηση κορτικοστεροειδών σχετίζεται με την πρόληψη του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών (Administration of Methylprednizolone to prevent severe ovarian hyperstimulation syndrome in patients undergoing in vitro fertilization.) T. Lainas et al., Fertil. Steril. 2002;78(3):529-533). Δείτε την δημοσίευση

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση των εντολών του ιατρού για την έναρξη και κυρίως για τη διακοπή της χορήγησης κορτιζόνης, η οποία πρέπει να γίνεται με προοδευτική μείωση της δόσης, σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οιστρογόνα
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στο πρωτόκολλο προετοιμασίας του ενδομητρίου για εμβρυομεταφορά χωρίς να έχει προηγηθεί ωοληψία, π.χ. σε περίπτωση μεταφοράς εμβρύων μετά από κρυοσυντήρηση, θα σας χορηγηθεί η ορμόνη οιστραδιόλη, είτε με μορφή χαπιών με τις εμπορικές ονομασίες Estopause, Cyclacur (μόνον τα λευκά χάπια της συσκευασίας περιέχουν 17-β οιστραδιόλη), είτε με διαδερμικά αυτοκόλλητα με τις εμπορικές ονομασίες Dermestril ή Estraderm.

Κιτρική κλομιφένη
Πρόκειται για ένα δοκιμασμένο «παλαιό» φάρμακο, με αντι-οιστρογονική δράση. Το φάρμακο χρησιμοποιείται σε ορισμένα ειδικά πρωτόκολλα διέγερσης της ωοθηκικής λειτουργίας, είτε μόνο του, είτε σε συνδυασμό με γοναδοτροπίνες. Η αντι-οιστρογονική δράση του «παραπλανά» την υπόφυση ότι δεν υπάρχουν οιστρογόνα, με αποτέλεσμα την αύξηση της έκκρισης ενδογενούς FSH και την ανάπτυξη ωοθυλακίων.

Η κλομιφένη κυκλοφορεί σε χάπια, με τις εμπορικές ονομασίες Clomiphene citrate, Serpafar ή Clomid. Δεδομένου ότι η διέγερση είναι σχετικά ήπια, η κλομιφένη χρησιμοποιείται κυρίως σε κύκλους προγραμματισμένης επαφής, ή σε κύκλους σπερματέγχυσης και εξαιρετικά σπάνια σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης.