Η συμβολή μας στην πρόληψη του ΣΥΩ

Πρωτόκολλο GnRH ανταγωνιστή

Έχουμε δημοσιεύσει τη μεγαλύτερη μελέτη στη διεθνή βιβλιογραφία για γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Η μελέτη δείχνει ότι το πρωτόκολλο ανταγωνιστών (Flexible GnRH antagonist protocol) σχετίζεται με σημαντικά μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης ΣΥΩ, σε σύγκριση με το παραδοσιακό μακρό πρωτόκολλο (long protocol), ταυτόχρονα διατηρώντας τα υψηλά ποσοστά κύησης.

Επομένως το πρωτόκολλο ανταγωνιστών μπορεί να θεωρηθεί ασφαλέστερο και να αποτελεί το πρωτόκολλο επιλογής για τις γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική.

Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective RCT. Trifon G Lainas, Ioannis A Sfontouris, Ioannis Z Zorzovilis, George K Petsas, George T Lainas, Efthymia Alexopoulou, Efstratios M Kolibianakis Human Reproduction, 2010, Vol 25, No 3, pp. 683-689 Δείτε την δημοσίευση

Σε άλλη μελέτη που χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό πρωτόκολλο ανταγωνιστή (D1) βρέθηκε επίσης στατιστικά μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης ΣΥΩ. Η μελέτη αφορούσε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες και η σύγκριση αφορούσε το παραδοσιακό μακρό με διαφορετικό πρωτόκολλο ανταγωνιστή. Εδώ ο ανταγωνιστής χορηγήθηκε την 1η ημέρα διέγερσης (αντί της προεπιλεγμένης 6ης (D6) ή της ευέλικτης χορήγησης ανταγωνιστή – Flexible με βάση κριτήρια).

Initiation of GnRH antagonist on Day 1 of stimulation as compared to the long agonist protocol in PCOS patients. A randomized controlled trial: effect on hormonal levels and follicular development. Lainas TG, Petsas GK, Zorzovilis IZ, Iliadis GS, Lainas GT, Cazlaris HE, Kolibianakis EM Human Reproduction, 2007, Vol. 22, No 6, pp. 1540-1546 Δείτε την δημοσίευση

Χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης (methylprednizolone)

Στην «Ευγονία» εφαρμόζουμε ειδική φαρμακευτική αγωγή με χορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης για την πρόληψη του συνδρόμου στις γυναίκες που έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν το σύνδρομο.

Με τη μέθοδο αυτή κατορθώσαμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου σχεδόν όλες τις περιπτώσεις του ΣΥΩ. Οι περιπτώσεις σοβαρής μορφής ΣΥΩ που χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο ήταν ελάχιστες . Καμία γυναίκα επίσης από την «Ευγονία» δε νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με σοβαρή μορφή ΣΥΩ.

Λεπτομερής αναφορά για το θεραπευτικό σχήμα πρόληψης του ΣΥΩ έχει δημοσιευθεί στο Fertility and Sterility, το επίσημο περιοδικό της ASRM (American Society for Reproductive Medicine):

Administration of Methylprednizolone to prevent severe ovarian hyperstimulation syndrome in patients undergoing in vitro fertilization. T. Lainas et al., Fertil. Steril. 2002;78(3):529-533). Δείτε την δημοσίευση