Θετική δοκιμασία κυήσεως

Η εμφύτευση των εμβρύων στο ενδομήτριο συμβαίνει μερικές ημέρες μετά την εμβρυομεταφορά. Όπως προανεφέρθη το γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγώτης) διαιρείται διαδοχικά σε 2, 4, 8 κύτταρα, ακολουθεί ο σχηματισμός μοριδίου, βλαστοκύστης και η εκκόλαψη της βλαστοκύστης. Μόνον η βλαστοκύστη που έχει εκκολαφθεί μπορεί να εμφυτευθεί.

Όταν το έμβρυο έχει «εγκατασταθεί» (εμφυτευθεί) στη μήτρα, ο αρχικά αναπτυσσόμενος υποτυπώδης πλακούντας (η τροφοβλάστη), παράγει μια ορμόνη που ονομάζεται β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG). Η ορμόνη αυτή ανιχνεύεται στο αίμα (τεστ κυήσεως) περίπου 13 ημέρες μετά την εμβρυομεταφορά.

Η εξέταση γίνεται με αιμοληψία και το αποτέλεσμα λαμβάνεται μετά 2-3 ώρες. Εάν η δοκιμασία είναι θετική επαναλαμβάνεται μετά από 2 ημέρες. Η δοκιμασία εργαστηριακά θεωρείται θετική αν η τιμή της β-χοριακής γοναδοτροπίνης είναι άνω των 5 ή 10 μονάδων.

Δείτε ακόμα: Τα ποσοστά κυήσεων της Ευγονίας