Εξωσωματική IVF

Γιατί μεταφέρονται στη μήτρα περισσότερα του ενός έμβρυα

Ο λόγος για τον οποίο μεταφέρονται περισσότερα του ενός έμβρυα δεν αποσκοπεί βεβαίως στην επίτευξη πολύδυμης κυήσεως. Στόχος είναι η επίτευξη μονήρους κυήσεως με μεταφορά στη μήτρα ενός υψηλής ποιότητας, χρωμοσωματικά ομαλού εμβρύου.

Δυστυχώς, με βάση τη μέχρι σήμερα διεθνώς συσσωρευμένη γνώση, κατά την ημέρα της εμβρυομεταφοράς δεν γνωρίζουμε ούτε τη δυναμική του εμβρύου για περαιτέρω ανάπτυξη, ούτε τη χρωμοσωματική του σύσταση. Επίσης έχει υποστηριχθεί από ορισμένους ερευνητές ότι ο άνθρωπος είναι υπογόνιμο ον με μηνιαίο ποσοστό γονιμότητας 20%, σε σχέση με τους μπαμπουίνους (ΜΠΓ = 80%) και τα κουνέλια (ΜΠΓ = 90%), διότι τα ανθρώπινα ωάρια εμφανίζουν μεγάλο ποσοστό χρωμοσωματικών ανωμαλιών. Υποστηρίζεται ότι τα προεμφυτευτικά έμβρυα φέρουν χρωμοσωματικές ανωμαλίες σε ποσοστό 50% και είτε δεν εμφυτεύονται καθόλου, είτε αποβάλλονται στις πρώτες ημέρες μετά την εμφύτευση. Ο οργανισμός πιθανόν διαθέτει σύστημα που αποκλείει στο μεγαλύτερο ποσοστό τη συνέχιση κυήσεως με ανώμαλα έμβρυα.

Το ποσοστό των χρωμοσωματικών ανωμαλιών αυξάνεται με την πρόοδο της ηλικίας. Για παράδειγμα η γυναίκα ηλικίας 35 ετών έχει στατιστική πιθανότητα περίπου 1/280 για γέννηση παιδιού με τρισωμία 21 (σύνδρομο Down), ενώ η γυναίκα 45 ετών έχει αντίστοιχη στατιστική πιθανότητα περίπου 1/30. Αυτό ισχύει για μια μόνο χρωμοσωματική ανωμαλία. Δεν είναι γνωστό το ποσοστό για το σύνολο των χρωμοσωματικών ανωμαλιών. Σύγχρονες μελέτες προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου σε γυναίκες μεγαλύτερες των 40 ετών έδειξαν ότι το ποσοστό των χρωμοσωματικών ανωμαλιών φθάνει το 60-90%. Αυτός είναι συνεπώς ένας από τους λόγους, για τους οποίους γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών έχουν χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων. Ο δεύτερος λόγος έγκειται στο ότι ο αριθμός των διαθέσιμων ωοθυλακίων σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας είναι ούτως ή άλλως μειωμένος.

Με βάση τα ανωτέρω εξηγείται η θέση για μεταφορά περισσοτέρων εμβρύων στην κοιλότητα της μήτρας ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Στόχος είναι η επιτυχία βιώσιμης κυήσεως, μονήρους κατά το δυνατόν, για το ζευγάρι που υπεβλήθη στην προσπάθεια. Η πολύδυμη κύηση θεωρείται πλέον παρενέργεια της αγωγής και τα τελευταία χρόνια η τάση για μεταφορά ενός μόνον εμβρύου αποκτά διεθνώς ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.