Κωδωνοπλαστική

Κωδωνοπλαστική. (λαπαροσκοπική εικόνα).

Διενεργείται σε περιπτώσεις συγκόλλησης των κροσσών μεταξύ τους (ενδοκροσσικές συμφύσεις) και όταν δεν υπάρχει πλήρης απόφραξη της σάλπιγγας. Σε περίπτωση φίμωσης του κωδωνικού άκρου της σάλπιγγας εκτελείται λύση των ενδοκροσσικών συμφύσεων με laser CO2 και τη βοήθεια ειδικού αγκίστρου (Donnez hook) με αποτέλεσμα την αποκατάσταση του κωδωνικού άκρου. Ο έλεγχος διαβατότητας γίνεται με ειδική χρωστική (κυανούν του μεθυλενίου) και τα ποσοστά κυήσεων είναι υψηλά, ανάλογα με τη λειτουργική ικανότητα του επιθηλίου της σάλπιγγας.