Παραωοθηκικές κύστεις

Οι παραωοθηκικές κύστεις αναπτύσσονται στο μεσοσαλπίγγιο (ανάμεσα στη σάλπιγγα και την ωοθήκη) και παριστούν εμβρυϊκά υπολείμματα των πόρων του Wolff και του Gartner (δομές ομόλογες του σπερματικού πόρου στον άνδρα). Αποτελούν οργανικές καλοήθεις κύστεις και πρέπει να διαφοροδιαγνώσκονται από τις παρασαλπιγγικές κύστεις.

Σημειώνεται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στις παραωοθηκικές κύστεις σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας για αποφυγή τραυματισμού της σάλπιγγας, η οποία είναι επιμηκυσμένη και μερικές φορές δυσδιάκριτη στην επιφάνεια της κύστης.

Η laser λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί την ιδανική λύση για τη αφαίρεση αυτών των κύστεων.

Αφαίρεση παραωοθηκικής κύστης (λαπαροσκοπικές εικόνες).Α: Παραωοθηκική κύστη αριστερά. Διακρίνονται επίσης η μήτρα, η αριστερά ωοθήκη και η σάλπιγγα.Β, Γ: Αποφλοίωση της κύστης με laser CO2.Δ: Στο τέλος της επέμβασης οι ανατομικές σχέσεις έχουν αποκατασταθεί και η αριστερή σάλπιγγα παραμένει άθικτη.

Αφαίρεση παραωοθηκικής κύστης (λαπαροσκοπικές εικόνες).
Α: Παραωοθηκική κύστη αριστερά. Διακρίνονται επίσης η μήτρα, η αριστερά ωοθήκη και η σάλπιγγα.
Β, Γ: Αποφλοίωση της κύστης με laser CO2.
Δ: Στο τέλος της επέμβασης οι ανατομικές σχέσεις έχουν αποκατασταθεί και η αριστερή σάλπιγγα παραμένει άθικτη.