Σαλπιγγοστομία

Με τον όρο σαλπιγγοστομία εννοούμε τη διάνοιξη των σαλπίγγων σε περιπτώσεις υδροσαλπίγγων.

Η πλαστική σαλπίγγων (σαλπιγγοστομία ) γίνεται λαπαροσκοπικά με τη χρήση Laser CO2.

Στην Ευγονία στηρίζουμε την άποψη ότι μετά την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων εξωσωματικής γονιμοποίησης η χρησιμότητά της είναι συζητήσιμη, καθώς προσφέρει πιθανότητα παραμονής διαβατότητας (ανοικτών σαλπίγγων) μέχρι 80% και πιθανότητα επιτυχίας κυήσεως από 0 έως 25%.

Η σαλπιγγοστομία μπορεί να προταθεί μόνο ως εναλλακτική λύση αποκλειστικά για νέες γυναίκες με υδροσάλπιγγες.

Δείτε επίσης άλλες εφαρμογές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής που αφορούν τον σαλπιγγικό και περιτοναϊκό παράγοντα: