Λαπαροσκοπική χειρουργική για την αντιμετώπιση της εξωμητρίου κυήσεως

Η αντιμετώπιση της εξωμητρίου κυήσεως με λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα την αδιαμφισβήτητη θεραπεία εκλογής.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να είναι είτε συντηρητική, με γραμμική σαλπιγγοτομή, αναρρόφηση του κυήματος και διατήρηση της σάλπιγγας, είτε ριζική, με αφαίρεση της σάλπιγγας.

Η επιλογή της μεθόδου λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης στηρίζεται σε κριτήρια, αλλά και στην εμπειρία και τεχνογνωσία της χειρουργικής ομάδας.

Οι γιατροί της Ευγονίας εφαρμόζουν τους χειρουργικούς κανόνες με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα για τη διατήρηση των σαλπίγγων δίνοντας την ευκαιρία στα ζευγάρια να συλλάβουν με φυσικό τρόπο.

Δείτε άλλες σχετικές συνδέσεις για την αντιμετώπιση των παθήσεων των σαλπίγγων:
Σαλπιγγοστομία
Κωδωνοπλαστική
Αφαίρεση υδροσαλπίγγων