Βιοψία όρχεως

Η χειρουργική λήψη σπέρματος προτείνεται σε περίπτωση αζωοσπερμίας, αδυναμίας εκσπερμάτισης ή σε αποτυχία προκλητής εκσπερμάτισης με ηλεκτροδιέγερση.

Δείτε αναλυτικά στην σελίδα Xειρουργική λήψη σπέρματος.