Συστροφή όρχεως

Η συστροφή όρχεως είναι εξαιρετικά επώδυνη και κατά κανόνα χειρουργείται επειγόντως (εάν η κυκλοφορία του αίματος διακοπεί, δημιουργείται άμεσος κίνδυνος ισχαιμικής νέκρωσης του αδένα).