Φαρμακευτική θεραπεία στη γυναίκα

Η φαρμακευτική θεραπεία στη γυναίκα που σχετίζεται με πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας, διόρθωση υπερπρολακτιναιμίας κ.λπ. περιγράφεται στις οικείες ενότητες.

Δείτε: Προγραμματισμένη επαφή και Τι είναι η σπερματέγχυση.