Υστεροσκόπηση – Λαπαροσκόπηση

Η Yστεροσκόπηση και η Λαπαροσκόπηση αποτελούν τη σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδο για την υπογονιμότητα και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: Η Υστεροσκόπηση και η Λαπαροσκόπηση