Έλεγχος ωοθυλακιορρηξίας

Για τον έλεγχο της ωοθυλακιορρηξίας διενεργούμε σειρά υπερηχογραφημάτων. Συνήθως αρκούν 3-5 υπερηχογραφήματα που αρχίζουν περί την 8η-10η ημέρα του κύκλου και επαναλαμβάνονται κάθε 1-2 ημέρες. Παράλληλα ελέγχονται τα επίπεδα των ορμονών όπως Ε2, LH, PRG (με αιμοληψίες).

Η παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων, με καταγραφή της αύξησης του μεγέθους τους, περίπου ανά δύο ημέρες, μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε την πιθανή ρήξη του ωοθυλακίου (ωοθυλακιορρηξία), την οποία πιστοποιούμε με νέο υπερηχογράφημα . Κατά την παρακολούθηση της ωοθυλακικής ανάπτυξης με υπερήχους ελέγχουμε και καταγράφουμε το πάχος του ενδομητρίου. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος της ανάπτυξης του ωοθυλακίου σε συνδυασμό με τα επίπεδα των ορμονών στο αίμα και ο προσδιορισμός της πιθανής ημέρας ωοθυλακιορρηξίας χρησιμεύει σε περιπτώσεις “κατευθυνόμενης σεξουαλικής επαφής”, σπερματέγχυσης, αφού έτσι προσδιορίζεται η πιθανή “γόνιμη ημέρα” με τον πλέον σύγχρονο και αντικειμενικό τρόπο.

Σειρά υπερηχογραφημάτων για έλεγχο ωοθυλακιορρηξίας (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Σειρά υπερηχογραφημάτων για έλεγχο ωοθυλακιορρηξίας (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).