Εκτίμηση ωοθηκικών εφεδρειών

Η ωοθήκη είναι μια δεξαμενή ωοθυλακίων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Με τον όρο ωοθηκικές εφεδρείες εννοούμε τα αποθέματα των ωοθηκών σε αριθμό ωοθυλακίων.

Οι ωοθηκικές εφεδρείες εκφράζουν τη βιολογική ηλικία των ωοθηκών που είναι πιο σημαντική από τη χρονολογική ηλικία.

Δείτε περισσότερα στην ενότητα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: