Η διερεύνηση της σοβαρής ολιγοασθενοτερατοσπερμίας

Η διερεύνηση σοβαρής ολιγοασθενοτερατοσπερμίας (ΟΑΤ) και αζωοσπερμίας περιλαμβάνει:

  • ορμονικό έλεγχο (FSH, LH, PRL, Testo, TSH),
  • υπερηχογράφημα όρχεων με Doppler,
  • καρυότυπο,
  • έλεγχο για μικροελλείψεις του χρωμοσώματος Υ,
  • έλεγχο κυστικής ίνωσης,
  • βιοψία όρχεων και ιστολογική εξέταση.

Σε ειδικές περιπτώσεις, η συνεργασία με εξειδικευμένους ουρολόγους ή ενδοκρινολόγους στη διάγνωση και στη θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας κρίνεται ωφέλιμη.

Δείτε περισσότερα στις ενότητες:

Φαρμακευτική θεραπεία στον άνδρα
Χειρουργική λήψη σπέρματος – Διαγνωστική βιοψία
Κυστική ίνωση
Καρυότυπος