Παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα. Ο μεγάλος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων προκαλεί αύξηση του κινδύνου προσβολής από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με συνέπεια την πιθανή λοίμωξη του γεννητικού συστήματος. Επίσης, το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο πρωτοπαθούς υπογονιμότητας.

Αναλογικές πιθανότητες κινδύνου υπογονιμότητας σε σχέση με τον αριθμό των σιγαρέττων

Αναλογικές πιθανότητες κινδύνου υπογονιμότητας σε σχέση με τον αριθμό των σιγαρέττων

Η αυξημένη κατανάλωση οινοπνεύματος αυξάνει τον κίνδυνο υπογονιμότητας σε γυναίκες που καταναλώνουν περισσότερα από 5 ποτά ημερησίως. Το σωματικό βάρος, εάν είναι πολύ μεγαλύτερο του φυσιολογικού, συνδέεται με ανωοθυλακιορρηξία, ενώ εάν είναι πολύ μικρότερο του φυσιολογικού ευθύνεται για διαταραχή της λειτουργίας του υποθαλάμου με αποτέλεσμα την ανωοθυλακιορρηξία. Η υπερβολική άσκηση και το άγχος συνδέονται επίσης με ανωοθυλακιορρηξία.

Ελάχιστα στοιχεία δείχνουν συσχέτιση της υπογονιμότητας με το εργασιακό περιβάλλον. Παρά την αυξημένη ανησυχία, εκτός από την έκθεση ανδρών σε φυτοφάρμακα, μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα, σε επιδημιολογικές μελέτες δεν διαπιστώνεται καμία επίπτωση της εργασίας στις παραμέτρους του σπέρματος (μελέτες έχουν γίνει σε ραδιοηλεκτρολόγους, τυπογράφους, λινοτύπες, κ.λπ.).