Οστική μετάπλαση

Οστική μετάπλαση. Μια σπάνια πάθηση (χαρακτηριστική υστεροσκοπική εικόνα).

Οστική μετάπλαση. Μια σπάνια πάθηση (χαρακτηριστική υστεροσκοπική εικόνα).

Είναι μια σπάνια πάθηση που συνδέεται με δευτεροπαθή υπογονιμότητα. Έχουν αναφερθεί λιγότερα από διακόσια περιστατικά στη διεθνή βιβλιογραφία και συχνά η διάγνωσή της μπορεί να διαφύγει.

Δείτε περισσότερα: Υστεροσκοπική χειρουργική » Οστική μετάπλαση