Γενικά περί ανωοθυλακιορρηξίας

Είναι η συχνότερη αιτία της υπογονιμότητας στη γυναίκα. Οι συνήθεις εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ανωμαλίες της εμμήνου ρύσεως (αμηνόρροια, ολιγομηνόρροια), ενώ σπανιότερα η ανωοθυλακιορρηξία συνυπάρχει με κανονικούς κύκλους. Πολλές γυναίκες έχουν κανονικό κύκλο και ωοθυλακιορρηξία στη διάρκεια της αναπαραγωγικής τους ζωής. Σε άλλες γυναίκες όμως, η διάρκεια του κύκλου ποικίλλει. Ανωοθυλακιορρηξία παρατηρείται στην εμμηναρχή, στην εμμηνόπαυση και φυσικά στην κύηση και τη λοχεία. Η μεγάλη απώλεια ή αύξηση βάρους και το έντονο ψυχικό στρες είναι οι συνήθεις παράγοντες που σχετίζονται με έλλειψη ωοθυλακιορρηξίας.

Τα προβλήματα ωοθυλακιορρηξίας μπορεί να έχουν την προέλευσή τους από τον υποθάλαμο, την υπόφυση, ή τις ωοθήκες. Η πρωτοπαθής και δευτεροπαθής αμηνόρροια, οφειλόμενη σε νόσους ή σε βλάβες του υποθαλάμου, της υπόφυσης, των ωοθηκών, ή σε γενετικά νοσήματα, είναι σημαντικοί παράγοντες ανωοθυλακιορρηξίας. Κυριότερες αιτίες ανωοθυλακιορρηξίας αποτελούν η υπερπρολακτιναιμία, ο υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός και ο υπεργοναδοτροπικός υπογοναδισμός, ενώ η ανωοθυλακιορρηξία είναι δυνατόν να εκδηλώνεται και με φυσιολογικά επίπεδα γοναδοτροπινών.

Ο βασικός ορμονικός έλεγχος περιλαμβάνει μετρήσεις FSH, LH, PRL, E2, TSH, και πρέπει να συνοδεύεται από κολπικό υπερηχογράφημα την 3η ημέρα του κύκλου.