Φυσιολογικές παράμετροι σπέρματος

Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), τα χαρακτηριστικά του φυσιολογικού σπέρματος είναι:

Όγκος: τουλάχιστον 1,5 ml,

  • αριθμός σπερματοζωαρίων: τουλάχιστον 15.000.000 ανά ml,
  • συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων: τουλάχιστον 39.000.000,
  • προωθητική κινητικότητα τουλάχιστον 32%, μέσα σε 1 ώρα από τη λήψη (μέτρηση στους 37˚C),
  • τουλάχιστον 4% των σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία.

Διαταραχές παραμέτρων του σπέρματος

Η ανδρική υπογονιμότητα εκδηλώνεται κυρίως με διαταραχές του αριθμού, της κινητικότητας ή και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων. Εάν τα κριτήρια δεν πληρούνται, διακρίνουμε τις παρακάτω παθήσεις:

Ολιγοσπερμία: Μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων κάτω από το όριο των 15 εκατομμυρίων/ml ή κάτω των 39 εκατομμυρίων συνολικά.

Ασθενοσπερμία: Μείωση της προωθητικής κινητικότητας των σπερματοζωαρίων κάτω του 32%.

Τερατοσπερμία: Μείωση του ποσοστού των σπερματοζωαρίων με φυσιολογική μορφολογία κάτω του 4%.

Ολιγοασθενοτερατοσπερμία (ΟΤΑ):Ταυτόχρονη μείωση του αριθμού, της κινητικότητας και του ποσοστού φυσιολογικών μορφών σπερματοζωαρίων στο σπέρμα, που αποτελεί και την πιο συχνή διαταραχή.

Ασπερμία: Δεν γίνεται εκσπερμάτιση.