Αντισπερματικά αντισώματα

Η παρουσία αντισπερματικών αντισωμάτων είναι γενικώς παραδεκτό αίτιο υπογονιμότητας, αν και ο τρόπος δράσης τους δεν είναι ακριβώς γνωστός.

Τα αντισώματα αυτά προκαλούν συγκόλληση των σπερματοζωαρίων μεταξύ τους, οπότε παρεμποδίζεται η κινητικότητα τους, η ανάμιξη τους με την τραχηλική βλέννα και η πρόσφυσή τους στη διαφανή ζώνη του ωαρίου με τελικό αποτέλεσμα την αποτυχία της γονιμοποίησης. Τα αντισώματα αυτά μπορεί να αναπτυχθούν μετά από φλεγμονές, τραύματα ή χειρουργικές επεμβάσεις.

Επίσης, ακόμη στην περίπτωση που επιτευχθεί επιτυχής γονιμοποίηση των ωαρίων, η εξέλιξη της ανάπτυξής τους ως έμβρυα μπορεί να ανασταλεί, ιδιαίτερα στο στάδιο των 6-8 κυττάρων την 3η μέρα καλλιέργειας ή προτού τον σχηματισμό βλαστοκύστεων την 5η ή 6η ημέρα.

Δείτε ακόμη: Σπερμοληψία και Έλεγχος αντισπερματικών αντισωμάτων