Πώς εκφράζονται τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων

Στην πρωτοπορία των επιτυχιών διεθνώς

Η «Ευγονία» χαρακτηρίζεται ως η μονάδα ΙΥΑ που διαθέτει σταθερά – από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της – κορυφαία ποσοστά επιτυχίας κυήσεων. Τα ποσοστά αυτά, την κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις σε όλο τον κόσμο, τόσο στις γεννήσεις ανά εμβρυομεταφορά όσο και στα θετικά τεστ κυήσεως.

Πώς εκφράζονται τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων

Τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων εκφράζονται αριθμητικά ως:

  • θετικά τεστ (βιοχημικές κυήσεις),
  • κλινικές κυήσεις (έμβρυα με καρδιακή λειτουργία),
  • εξελισσόμενες κυήσεις (> 12 εβδομάδων),
  • γεννήσεις,

Είτε ανά εμβρυομεταφορά, είτε ανά κύκλο (δηλαδή ανά προσπάθεια).

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μπορεί επίσης
να γίνει βάσει ειδικών παραμέτρων όπως:

  • Η ηλικία της γυναίκας π.χ. ποσοστά επιτυχίας κυήσεων για γυναίκες ηλικίας μικρότερης ή μεγαλύτερης των 40 ετών καθώς και για γυναίκες ηλικίας <35, 35-40, 40-43, >43 ετών.
  • Η μέθοδος θεραπείας: κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), μικρογονιμοποίηση (ICSI), απόψυξη κρυοσυντηρημένων εμβρύων και εμβρυομεταφορά (FER), προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD, PGS), τη δωρεά ωαρίων, εμβρύων (OD, ED), την ωρίμανση των ωαρίων in vitro (IVM) κ.ά.
  • Το αίτιο της υπογονιμότητας, κ.ά.

 Εθνική καταγραφή

Η επίσημη καταγραφή των αποτελεσμάτων επιτυχίας κυήσεων των ΜΙΥΑ (εξωσωματικής) από εθνικό φορέα και η κοινοποίησή τους, θα παρείχε στους ενδιαφερόμενους ένα αξιόπιστο κριτήριο για την επιλογή Μονάδας. Αυτό συμβαίνει ήδη σε πολλές προηγμένες χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστραλία).

Στην Ελλάδα, η λειτουργία της ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής (ΙΥΑ) έχει προς το παρόν ανασταλεί. Μία από τις αποστολές της ήταν η καταγραφή και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των Μονάδων ΙΥΑ που λειτουργούν στη χώρα. Αναμένεται ότι σύντομα η εθνική αυτή καταγραφή θα αποτελέσει την επίσημη πιστοποίηση των αποτελεσμάτων επιτυχίας κυήσεων των ΜΙΥΑ της χώρας μας και έτσι ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συγκρίνει μεταξύ τους τις ελληνικές αλλά και τις διεθνείς μονάδες.

Η συμμετοχή στις εξελίξεις επηρεάζει τα ποσοστά επιτυχίας

Καθημερινά προστίθεται νέα γνώση από τους επιστήμονες όλου του κόσμου με στόχο την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας.

Η δημοσίευση μιας μελέτης σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό εκτός της διεθνούς καταξίωσης των ερευνητών συμβάλλει στην καλύτερη και πληρέστερη γνώση του αντικειμένου.

Η έκθεση στην κρίση και την κριτική της επιστημονικής κοινότητας αναγκάζει σε διαρκή ενημέρωση και τεκμηρίωση αλλά και στη διατήρηση ευρείας βάσης δεδομένων για την άντληση στατιστικών στοιχείων απαραίτητων για σύγκριση και δημοσίευση. Αυτά αποτελούν μέρος του "evidence based medicine" και δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι τα εφαρμόζουν όλοι.