Νέα δημοσιευμένη μελέτη από την Ευγονία για την επιτυχία του φυσικού κύκλου σε γυναίκες με πτωχή απόκριση των ωοθηκών.

Η ομάδα της Ευγονίας δημοσίευσε νέα μελέτη η οποία δείχνει ότι σε γυναίκες με πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών, η χρήση φυσικού κύκλου οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων (4 φορές υψηλότερα) σε σύγκριση με το παραδοσιακό πρωτόκολλο ανταγωνιστή και υψηλές δόσεις γοναδοτροπινών. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη στη βιβλιογραφία που αναφέρει ότι ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος υπερτερεί σε αυτή τη δύσκολη ομάδα γυναικών, αφού εκτός από υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων, περιλαμβάνει ελάχιστες ενέσεις, έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος, είναι περισσότερο φιλικό για την ασθενή, και μπορεί να εφαρμόζεται κάθε μήνα.

Πληροφοριακά, οι γυναίκες με πτωχή απόκριση των ωοθηκών (poor responders) έχουν μικρότερη παραγωγή ωαρίων στα προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, παρά τις υψηλές δόσεις γοναδοτροπινών που χορηγούνται, λόγω μειωμένων ωοθηκικών εφεδρειών (δηλαδή μικρού αριθμού καταβολών ωοθυλακίων). Ως αποτέλεσμα οι πτωχές αποκρίτριες έχουν χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά των γυναικών με κανονική ανταπόκριση και αυτών με αυξημένη ανταπόκριση.

Η διέγερση των ωοθηκών σε αυτές τις γυναίκες παραμένει πρόκληση, και αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει ότι δεν έχει βρεθεί το ιδανικό πρωτόκολλο πολλαπλής ανάπτυξης ωοθυλακίων για τις πτωχές αποκρίτριες. Με τη νέα μελέτη μας, δίνουμε την απάντηση ότι ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος μπορεί να αποτελέσει λύση, με ελάχιστη επιβάρυνση για τη γυναίκα.

Η μελέτη διενεργήθηκε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και το University of New South Wales της Αυστραλίας, και δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Human Reproduction.

 

Live birth rates after modified natural cycle compared with high-dose FSH stimulation using GnRH antagonists in poor responders

Lainas, T. G., Sfontouris, I. A., Venetis, C. A., Lainas, G. T., Zorzovilis, I. Z., Tarlatzis, B. C., Kolibianakis, E. M.

Human Reproduction, 2015. First published online: August 25, 2015

Δείτε τη μελέτη εδώ.