Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο της ESHRE στη Ρώμη, 27-30 Ιουνίου 2010.

Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο της ESHRE στη Ρώμη, 27-30 Ιουνίου 2010.

Η Ευγονία εκπροσωπήθηκε από τους Δρ Τρύφωνα Λαϊνά, Δρ Ιωάννη Ζορζοβίλη, Δρ Γιώργο Λαϊνά, Δρ Ιωάννη Σφοντούρη και κα Γεωργία Σταυροπούλου στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 27-30 Ιουνίου 2010.