Δυναμική παρουσία της Ευγονίας με 4 επιστημονικές μελέτες σε προσεχές παγκόσμιο συνέδριο

Τέσσερις πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες από τη ομάδα της Ευγονίας έγιναν αποδεκτές και θα παρουσιαστούν  στο προσεχές ετήσιο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας – ESHRE-2016, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι στις 3-6 Ιουλίου 2016.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή παγκοσμίως και ως αποτέλεσμα μόνο μελέτες υψηλής πρωτοτυπίας και σπουδαιότητας γίνονται αποδεκτές προς παρουσίαση. Αυτό αποδεικνύει πως η Ευγονία παραμένει σταθερά στην αιχμή του δόρατος της έρευνας και της πρωτοτυπίας, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των επιστημονικών εξελίξεων.

Η έρευνα έχει πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κύρους: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Barts NHS Trust - London, University of Nottingham – UK, University of New South Wales – Australia.

Οι μελέτες αφορούν τόσο κλινικές  όσο και εμβρυολογικές εξελίξεις στον τομέα της εξωσωματικής, και η παραγόμενη γνώση θα συμβάλλει σημαντικά στη θεραπεία της υπογονιμότητας και στην άνοδο των ποσοστών κύησης της Ευγονίας.

 

Recombinant vs. urinary human chorionic gonadotrophin (hCG) for triggering final oocyte maturation in patients at risk for ovarian hyperstimulation syndrome OHSS: a randomized clinical trial
Lainas, T. Lainas, C. Venetis, I. Sfontouris, I. Zorzovilis, G. Petsas, J. Bosdou, B. Tarlatzis, E. Kolibianakis (2016) Poster presentation

 

Embryo development after continuous culture in two commercial single-step media: a prospective randomized study with sibling oocytes
Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Banti M, Venetis C, Petsas GK, Zorzovilis IZ, Lainas TG (2016). Poster presentation

 

Elevated progesterone on the day of triggering final oocyte maturation significantly predicts its reoccurrence in a subsequent IVF cycle
Venetis, E. Kolibianakis, J. Bosdou, G. Lainas, I. Sfontouris, B. Tarlatzis, T. Lainas (2016) Oral presentation

 

GnRH agonist for triggering final oocyte maturation in patients with PCO at high risk for severe OHSS: factors predicting live birth in subsequent FRET cycles
Tarlatzi, J. Bosdou, C. Venetis, G. Lainas, I. Sfontouris, A. Makedos, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, D. Savaidou, T. Lainas, B. Tarlatzis, E. Kolibianakis. (2016) Oral presentation