Παρουσίαση δύο μελετών από την Ευγονία στο ετήσιο συνέδριο ESHRE 2015

Παρουσίαση δύο μελετών από την Ευγονία στο ετήσιο συνέδριο ESHRE 2015

Δύο προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες (randomized controlled trials – RCT) από την Ευγονία παρουσιάστηκαν στο ετήσιο διεθνές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας - ESHRE 2015, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 14-17 Ιουνίου 2015. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και ως αποτέλεσμα μόνο μελέτες υψηλής πρωτοτυπίας και σπουδαιότητας γίνονται αποδεκτές προς παρουσίαση.

Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο 38 μελέτες έγιναν δεκτές για ομιλία στο συνέδριο από ένα σύνολο σχεδόν 1800 υποβολών παγκοσμίως, δείχνοντας την αυστηρότητα και την ενδελεχή αξιολόγηση της ποιότητας κάθε μελέτης, και επομένως τη σπουδαιότητα της δικής μας έρευνας.

Αυτό αποδεικνύει ότι η Ευγονία παραμένει στην αιχμή του δόρατος στην κλινική έρευνα και το 2015, σε συνέχεια της δυναμικής παρουσίας μας σε διεθνή συνέδρια το 2014. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου μας μεταφέρονται άμεσα στη θεραπεία των ασθενών μας και μεταφράζονται στα υψηλά ποσοστά κύησης που διατηρούμε σταθερά χρόνο με το χρόνο.

Οι 2 νέες μελέτες μας αφορούν:

Μια dose-finding κλινική μελέτη για τη χορήγηση GnRH αγωνιστή στην πρόκληση της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για Σύνδρομο Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών (Ovarian hyperstimulation syndrome – OHSS).

  • The optimal dose of triptorelin for triggering final oocyte maturation in patients at high-risk for OHSS: a randomized clinical trial.

Προφορική παρουσίαση με ομιλητή το Γιώργο Λαϊνά.

Δείτε την ομιλία εδώ.

Και μια εμβρυολογική μελέτη για την επίδραση δύο διαφορετικών καλλιεργητικών υγρών στην εμβρυική ανάπτυξη και επίτευξη εγκυμοσύνης.

  • Similar implantation and pregnancy rates using a single medium versus sequential media for embryo culture: a randomized controlled trial.

Παρουσίαση πόστερ με ομιλητή το Γιάννη Σφοντούρη.

Δείτε το πόστερ εδώ