Συμμετοχή με ομιλία του Τρύφωνα Λαϊνά στο 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητος και Στειρότητος στη Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή με ομιλία του Τρύφωνα Λαϊνά στο 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της

Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητος και Στειρότητος στη Θεσσαλονίκη 9-11/12/2016

με θέμα «Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος (MNC) έναντι της διέγερσης με

υψηλές δόσεις γοναδοτροπινών σε πτωχές αναταποκρίτριες»