Παρακολούθηση Συμποσίου στη Γυναικολογική Χειρουργική

Οι Γυναικολόγοι της Ευγονίας κκ Τρύφων Λαϊνάς και Γεώργιος Λαϊνάς παρακολούθησαν

συμπόσιο στη Γυναικολογική Χειρουργική με τίτλο "Surgery in reproductive medicine:

benefits and limits", το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης

Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), και διεξήχθη στις 5-6 Μαίου 2016 στο

Νοσοκομείο Παπανικολάου στο Θεσσαλονίκη.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν Γυναικολόγοι της Αναπαραγωγής από όλη την Ευρώπη, οι

οποίοι ενημερώθηκαν για τρέχοντα θέματα και τελευταίες εξελίξεις στη Γυναικολογική

Χειρουργική .