Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου στη Γυναικολογική Λαπαροσκόπηση

Οι Γυναικολόγοι της Ευγονίας κκ Τρύφων Λαϊνάς και Γεώργιος Λαϊνάς παρακολούθησαν

εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Γυναικολογική Λαπαροσκόπηση με τίτλο "Workshop on

Gynaecological CO2 Laser Procedures", το οποίο διεξήχθη στις 21 Νοεμβρίου 2016 στο

Νοσοκομείο St Raffaele στο Μιλάνο.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν Γυναικολόγοι της Αναπαραγωγής από όλη την Ευρώπη, οι

οποίοι ενημερώθηκαν για τις τελευταίες τεχνικές στη Γυναικολογική Λαπαροσκόπηση με

χρήση CO 2 laser .