Η «ΕΥΓΟΝΙΑ» είναι η πρώτη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα που πιστοποιείται για το νέο πρότυπο στο χώρο της Υγείας ΕΝ 15224:2012

Η ΕΥΓΟΝΙΑ είναι η πρώτη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας,

η οποία πιστοποιείται για το πρότυπο ΕΝ 15224:2012. Πρόκειται για νέο

ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης στον χώρο της υγείας, το οποίο αφορά την

αναβάθμιση των συστημάτων ποιότητας, της ασφάλειας των ασθενών και της

αποτελεσματικότητας των θεραπειών.

Η διαδικασία της πιστοποίησης της Ευγονίας ήταν εξαιρετικά απαιτητική και έγινε

παρουσία 5 επιθεωρητών: δηλαδή 2 από το φορέα SWISS APPROVAL, 2 από το

Βρετανικό Σύστημα Διαπίστευσης (UKAS) και 1 του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Το πρότυπο ΕΝ 15224:2012 αφορά μεταξύ άλλων τη μελέτη, την εκτίμηση και την

διαχείριση οποιουδήποτε κλινικού ή μη κλινικού παράγοντα κινδύνου που μπορεί

να οδηγήσει σε αρνητική επίπτωση, και πρόκειται να γίνει πλέον υποχρεωτικό για

τις όλες ΜΙΥΑ της χώρας από τον πρόσφατο νόμο.

Είναι επίσης ένα καλό διαβατήριο διεθνούς εμβέλειας για τον ιατρικό τουρισμό, γιατί

πιστοποιεί ιατρικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση των ειδικών Υποβοηθούμενης

Αναπαραγωγής της ΕΥΓΟΝΙΑΣ, να παρέχουν ότι πιο προηγμένο στα ζευγάρια που τους

εμπιστεύονται, προκειμένου να γίνουν γονείς, απ’ όποια χώρα του κόσμου κι αν

προέρχονται.

123