Η φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε στην αποστολή μας, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού επιπέδου και τη λειτουργία μιας ποιοτικής Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Βασιζόμαστε:

Φροντίζουμε:

  • Το κλίμα εμπιστοσύνης και η ζεστή, ανθρώπινη επικοινωνία της ομάδας με το ζευγάρι να μειώνει δραστικά την όποια ψυχολογική επιβάρυνση.
  • Η προσδοκώμενη επιτυχής έκβαση της προσπάθειας σας να είναι εφικτή με το χαμηλότερο ψυχικό, σωματικό και οικονομικό κόστος.