Η διαδρομή μας

 Από την «Ιατρική Έρευνα» στην «Ευγονία»

1988. Δημιουργείται η «Ιατρική Έρευνα» που έχει ως βασικό της σκοπό να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες στο Διαγνωστικό Τομέα. Το ευρύ φάσμα εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεών της, καλύπτει τις ανάγκες για τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων υπογονιμότητας.

1990. Αρχίζει να ωριμάζει η ιδέα της δημιουργίας ενός πρότυπου Ινστιτούτου Μελέτης και Θεραπείας της υπογονιμότητας.

1991. Τα πρώτα βήματα γίνονται με την ίδρυση του Τμήματος Βιολογίας της Αναπαραγωγής. Τα πρώτα ποσοστά επιτυχίας κυήσεως είναι εντυπωσιακά, εφάμιλλα του παγκόσμιου μέσου όρου. Εξελίσσοντας διαρκώς την αρχική ιδέα, το κέντρο περνά σε νέες φάσεις ανάπτυξης.

Η «Ευγονία» – εξέλιξη της «Ιατρικής Έρευνας» – στα 12 χρόνια λειτουργίας της έχει να επιδείξει κορυφαία ποσοστά επιτυχίας κυήσεως, συγκρίσιμα με τα καλύτερα διεθνώς.

1992. Δημιουργείται και λειτουργεί το Τμήμα Υστεροσκοπικής – Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής με στόχο, κάτω από την ίδια επιστημονική «στέγη» να ολοκληρώνεται η μελέτη των αιτίων υπογονιμότητας και παράλληλα να αναπτύσσεται η δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης.

1997.Από το Σεπτέμβριο, η μονάδα οριστικοποιεί τη νέα και σταθερή επιστημονική της σύνθεση με κλινικό υπεύθυνο τον Δρ. Τρύφωνα Γεωργ. Λαϊνά.

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης οδηγεί στην επιλογή να αυτονομηθεί λειτουργικά και διοικητικά από το Διαγνωστικό Κέντρο και να πάρει τη νέα της ονομασία «Ευγονία».