Τεστ καθετήρα

Πρόκειται για ανώδυνη διαδικασία, που μιμείται την εμβρυομεταφορά. Έτσι, καταγράφουμε με ακρίβεια τις ιδιαιτερότητες του τραχήλου της μήτρας και είμαστε ανάλογα προετοιμασμένοι για την ημέρα της εμβρυομεταφοράς. Συνήθως την ίδια ημέρα με τον έλεγχο της καταστολής στο μακρό πρωτόκολλο ή στην αρχή της διέγερσης στα άλλα πρωτόκολλα (ανταγωνιστών, βραχύ κ.λπ.) πραγματοποιείται έλεγχος της διαβατότητας του τραχήλου με έναν καθετήρα εμβρυομεταφοράς.

Καθετήρες εμβρυομεταφοράς τύπου Wallace (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Καθετήρες εμβρυομεταφοράς τύπου Wallace (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).