Πιθανή διακοπή της θεραπείας

Ένα πολύ μικρό ποσοστό των γυναικών που αρχίζουν φάρμακα για εξωσωματική γονιμοποίηση είναι πιθανόν να χρειαστεί να διακόψουν το πρόγραμμα της θεραπείας. Η ακύρωση ενός θεραπευτικού κύκλου προτείνεται όταν η ανταπόκριση των ωοθηκών στα φάρμακα δεν είναι η αναμενόμενη. Στόχος είναι πάντοτε να δοθούν οι καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στον συγκεκριμένο κύκλο και βεβαίως να μηδενισθεί ακόμη και ο θεωρητικά και πρακτικά ελάχιστος κίνδυνος πιθανών επιπλοκών.

Η ακύρωση κατά τη διάρκεια της ροής του προγράμματος προτείνεται κυρίως στις εξής περιπτώσεις:

  • Στη φάση της διέγερσης με γοναδοτροπίνες είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε μειωμένη ωοθηκική ανταπόκριση. Εάν μετά τη διόρθωση της ημερήσιας δόσης γοναδοτροπινών από τους ιατρούς της Μονάδας η ανταπόκριση των ωοθηκών εξακολουθεί να είναι χαμηλή ή ανύπαρκτη, προτείνεται η διακοπή της θεραπείας και η επανένταξη σε άλλο κύκλο, ίσως με διαφορετικό φαρμακευτικό σχήμα, ή με μεγαλύτερη δόση έναρξης των γοναδοτροπινών.
  • Εάν η ανταπόκριση βρεθεί πάνω από ορισμένα όρια κατά την παρακολούθηση, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για ανάπτυξη βαριάς μορφής συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών με κίνδυνο για την υγεία της γυναίκας. Το φαινόμενο είναι συχνότερο σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, οι οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο ουδό απόκρισης στη δόση των φαρμακευτικών γοναδοτροπινών. Εάν η δόση είναι κάτω από τον ουδό δεν προκύπτει απόκριση, ενώ εάν τον υπερβαίνει προκύπτει υπερδιέγερση. Είναι επομένως προτιμότερο να ακυρωθεί ένας κύκλος με όση ψυχολογική επιβάρυνση περιέχει η ενέργεια αυτή, παρά να υπάρξει κίνδυνος για σοβαρή μορφή συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών. Η επανένταξη στο πρόγραμμα γίνεται σε επόμενο κύκλο, με διαφορετική δόση και πιθανόν αλλαγή του πρωτοκόλλου.
  • Στο μακρό πρωτόκολλο είναι πιθανό να διακοπεί η θεραπεία στη φάση της καταστολής, είτε λόγω ανάπτυξης κάποιας λειτουργικής κύστης, η οποία υποτροπιάζει μετά την παρακέντηση, είτε λόγω «ανεπαρκούς» καταστολής της ωοθηκικής λειτουργίας.
  • Στα πρωτόκολλα θεραπειών για την τοποθέτηση κρυοσυντηρημένων εμβρύων προτείνεται η διακοπή της αγωγής όταν το πάχος ή η ηχογένεια του ενδομητρίου κρίνονται μη ικανοποιητικά.
  • Επίσης, είναι δυνατόν το πρόγραμμα να μην φθάσει στο τελικό του στάδιο (εμβρυομεταφορά) για διαφόρους λόγους όπως είναι η ανεπιτυχής ωοληψία (δεν συλλέγονται ωάρια), η αποτυχία γονιμοποίησης, η έλλειψη αυλάκωσης των εμβρύων, ή ακόμη η καταστροφή όλων των κρυοσυντηρημένων εμβρύων κατά την απόψυξή τους. Ωστόσο, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σπάνια (της τάξης του 1-4% των κύκλων, ανάλογα κυρίως με την ηλικία της γυναίκας).