Υποβοηθούμενη εκκόλαψη

Η εγκατάσταση του εμβρύου στο ενδομήτριο συμβαίνει μερικές ημέρες μετά τη γονιμοποίηση. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το έμβρυο πρέπει να διαβρώσει «εκ των ένδον» τη διαφανή ζώνη, με αποτέλεσμα αυτή να λεπτύνει και το έμβρυο να εκκολαφθεί, ώστε να προσκολληθεί στο ενδομήτριο για να εγκατασταθεί (εμφύτευση). Εάν η ζώνη είναι ήδη παχύτερη του φυσιολογικού, ή εάν έχει σκληρύνει λόγω της παρατεταμένης καλλιέργειας, ή λόγω της κατάψυξης και κρυοσυντήρησης, η εκκόλαψη θεωρητικά παρεμποδίζεται. Επομένως, κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση, ο εμβρυολόγος είναι δυνατόν να διευκολύνει την εκκόλαψη του εμβρύου, ανοίγοντας μια οπή στη διαφανή ζώνη (είτε με χημική διάβρωσή της, είτε μέσω ειδικού laser προσαρμοσμένου στο μικροσκόπιο), πριν τα έμβρυα μεταφερθούν στην κοιλότητα της μήτρας.

Εκκολαπτόμενες βλαστοκύστεις μετά την απόψυξη. Μετά τη δημιουργία τεχνητού ανοίγματος με χρήση Laser παρατηρείται έναρξη της εκκόλαψης και έξοδος της τροφοβλάστης από τη διάφανη ζώνη.

Ενδείξεις για την εφαρμογή της υποβοηθούμενης εκκόλαψης αποτελούν η σκληρή ή παχιά διαφανή ζώνη των εμβρύων, η μεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων, οι πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, η ηλικία της ασθενούς (άνω των 40 ετών) και η υψηλή βασική τιμή της FSH (μεγαλύτερη βιολογική ηλικία των ωοθηκών).

Η «Ευγονία» προσφέρει την τεχνική της υποβοηθούμενης εκκόλαψης με χρήση laser, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιστημονική ομάδα.