Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (Preimplantation Genetic Screening, PGS)

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις επανειλημμένων αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προχωρημένης ηλικίας της μητέρας, σε ζευγάρια με φυσιολογικό καρυότυπο και σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα, ή σε περιπτώσεις πολλαπλών παλίνδρομων κυήσεων.

Δείτε περισσότερα στις Εξελίξεις στην εξωσωματική – Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος