Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD)

Είναι μέθοδος που επιτρέπει την ανίχνευση γενετικών ανωμαλιών του εμβρύου, όσο αυτό αναπτύσσεται σε συνθήκες καλλιέργειας στο εμβρυολογικό εργαστήριο.

Δείτε περισσότερα στις Εξελίξεις στην εξωσωματική – Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση