Κρυοσυντήρηση σπέρματος

Το σπέρμα μπορεί να παραμείνει σε κρυοσυντήρηση θεωρητικά επ’ αόριστον. Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί κύηση με σπέρμα κατεψυγμένο από 20ετίας.

Κατάψυξη σπέρματος προτείνεται:

  • Σε περίπτωση κινδύνου απώλειας της αναπαραγωγικής ικανότητας στον άνδρα (όπως περιπτώσεις αφαίρεσης όρχεων για θεραπευτικούς σκοπούς, προγραμματιζόμενης χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας κ.λπ.).
  • Σε περίπτωση απουσίας του συζύγου την ημέρα της ωοληψίας ή της σπερματέγχυσης, για επαγγελματικούς λόγους (π.χ. ναυτικά ή στρατιωτικά επαγγέλματα).
  • Σε χειρουργική λήψη σπέρματος, όταν υπάρχει περίσσεια, ώστε να αποφευχθεί νέα βιοψία σε πιθανή επόμενη προσπάθεια.
  • Σε λήψη σπέρματος με ηλεκτροδιέγερση (περίσσεια).
  • Σε δυσκολία σπερμοληψίας για ψυχολογικούς λόγους.
  • Σε προοδευτική πτώση των παραμέτρων του σπέρματος.
  • Σε επιθυμητή στειροποίηση άνδρα με απολίνωση του σπερματικού πόρου.