Κατάψυξη με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification)

Κατά τη μέθοδο της υαλοποίησης, έμβρυα εκτίθενται σε ειδικά κρυοπροστατευτικά διαλύματα και κατόπιν τοποθετούνται σε ειδικές παγιέττες, που σφραγίζονται ερμητικά. Στη συνέχεια, τοποθετούνται κατευθείαν σε υγρό άζωτο για αποθήκευση. Με τον τρόπο αυτό, το εσωτερικό των κυττάρων αποκτά δομή υάλου (υαλοποίηση) και αποφεύγεται η δημιουργία κρυστάλλων, η οποία θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την βιωσιμότητά τους.

Η υαλοποίηση είναι μια σχετικά πρόσφατη μέθοδος ταχείας κατάψυξης, σε αντίθεση με την παραδοσιακά χρησιμοποιούμενη προοδευτική ελεγχόμενη κατάψυξη. Τελευταία επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η υαλοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς για την κατάψυξη εμβρύων όλων των προεμφυτευτικών σταδίων, καθώς και για την κατάψυξη ωαρίων. Ειδικά για κατάψυξη βλαστοκύστεων, η υαλοποίηση φαίνεται ότι σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης και επιτυχίας κύησης σε σχέση με την προοδευτική ελεγχόμενη κατάψυξη.

Επίσης, η υαλοποίηση δεν προϋποθέτει τη χρήση ειδικού μηχανήματος, και είναι αρκετά ταχύτερη σε σύγκριση με την προοδευτική ελεγχόμενη κατάψυξη, η οποία διαρκεί 2-3 ώρες, ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα κατάψυξης.

Παρόλα αυτά, η υαλοποίηση προϋποθέτει άρτια εκπαίδευση από εξειδικευμένους εμβρυολόγους, αφού η χρόνος παραμονής των εμβρύων στα κρυοπροστατευικά διαλύματα κατά την κατάψυξη και την απόψυξη είναι πολύ κρίσιμος, και είναι θέμα ακρίβειας δευτερολέπτων αν τα έμβρυα διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους ή όχι.